V nejbližší době se koná:          23.3.2018 - 25.3.2018 5. SEMINÁŘ (CEDH pro lékaře 2017-18: I. Cyklus - Brno);      23.3.2018 - 24.3.2018 3. víkend (Pediatrické moduly 2017-18 Praha);      6.4.2018 - 7.4.2018 2. víkend (ORL moduly 2017-18 Brno);      7.4.2018 Veterinární seminář (CEDH Specializační semináře pro lékaře 2017-18);      14.4.2018 - 15.4.2018 6. SEMINÁŘ (CEDH pro lékaře 2017-18: I. Cyklus - Praha);      14.4.2018 - 15.4.2018 6. SEMINÁŘ (CEDH pro lékaře 2017-18: II. Cyklus - Praha);      21.4.2018 - 22.4.2018 6. SEMINÁŘ (CEDH pro lékaře 2017-18: I. Cyklus - Brno);      27.4.2018 - 28.4.2018 3. víkend (ORL moduly 2017-18 Brno);      28.4.2018 3. SEMINÁŘ (CEDH pro zdravotnické profese 2017-18: II. Cyklus - Praha);      12.5.2018 3. SEMINÁŘ (CEDH pro zdravotnické profese 2017-18: II. Cyklus - Brno);      17.5.2018 - 19.5.2018 Jarní seminář (JS 2018)
Informace pro studenty CEDH

Registrace do I a II cyklu CEDH a do I cyklu NP je nyní ukončena.

Absolventi vzdělávání CEDH se mohou hlásit do III cyklu. Absolventi I cyklu NP se mohou přihlásit do II cyklu NP.

Obecné informace


Proč studovat klinickou homeopatii?

 • Protože přes veškerý pokrok v medicíně lidstvo jako celek není zdravější. Naopak: nárůst alergií, imunodeficientních stavů, chronického únavového syndromu a podobných komplexních diagnóz svědčí o tom, že celková úroveň obranyschopnosti se zhoršuje.
 • Protože – i když akutní medicína a operativní obory udělaly obrovský pokrok – stále zůstávají velké rezervy v oblasti prevence a sekundární prevence. A zde může účinně pomoci právě homeopatie.
 • Protože zdravotní péče je stále nákladnější. Povzbuzením vlastní obranyschopnosti lze zkrátit léčení a snížit počet recidiv nemocí.
 • Protože homeopatie je léčba ekologická – homeopatické léky nemají toxické účinky.
 • Protože moderní medicína je personifikovaná – tedy individualizuje léčebnou strategii.
 • Protože homeopatie je stejně jako psychosomatika součástí nové, integrativní medicíny.
 • Protože je to experimentální vědecká metoda, která funguje již 200 let a v současné době ji praktikuje asi 150 000 lékařů po celém světě.
 • Protože je třeba, aby pacienti získávali kvalitní informace o metodách komplementární a alternativní medicíny přímo od lékaře nebo odborníka ve zdravotnictví.
 • Protože vám otevře nové možnosti ke zkvalitnění vámi poskytované zdravotní péče.

Systém vzdělávání v homeopatii HLA/CEDH

Tým CEDH udělal velkou práci, aby ověřil zdroje a spolehlivost materie mediky a tím umožnil integraci homeopatie do současné medicínské praxe. To je obsahem pojmu klinická homeopatie, která vychází ze zásad nejhlubší homeopatické tradice i z poznatků moderní vědy a medicíny. Opírá se o klinickou praxi a zkušenost několika generací lékařů-homeopatů. Základním pilířem seminářů CEDH je interaktivní výměna poznatků s vyučujícími a předávání zkušeností z lékařské praxe. Počet posluchačů je pro zachování kvality výuky založené na individuálním přístupu k posluchačům omezený.


Odborný lektorský tým

Přednášejícími jsou čeští a francouzští lékaři s akreditací CEDH a s mnohaletou zkušeností s homeopatickou terapií ve vlastní klinické praxi. Mnozí publikují v odborných časopisech a přednášejí na mezinárodních homeopatických kongresech.


Studijní materiály

 • Skripta – výukový šanon
 • Listy pro odebírání případu
 • Schémata a protokoly
 • Farmakologie a Materia medica homeopatica
 • Homeopatická terapie 1. díl – akutní patologie
 • Homeopatická terapie 2. díl – chronické patologie
 • Časopis Homeopatická revue

Prověřování znalostí

 • Součástí přípravy na zkoušku je osobní konzultace s lektorem věnovaná praktickému využití informací získaných během studia.
 • Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu, v němž posluchači-lékaři stručně a jasně odpovídají na zadané otázky, následně své znalosti obhajují ústní formou.
 • Po složení závěrečné zkoušky získává posluchač-lékař Mezinárodní diplom CEDH. Posluchaci - kliničtí psychologové obdrží certifikát o absolvování studia.
 • Posluchači-kliničtí psychologové obdrží certifikát o absolvování studia.


Koncepce a rozsah studia


Dvouleté studium

Každý rok absolvujete 6 víkendových seminářů - celkem 192 hodin

 1. Přednášky:
  Teoretické základy metody, materia medica a terapie.
 2. Praktická cvičení
  Konkrétní kazuistiky probírané společně s lektorem, kde se naučíte, jak odebírat a hodnotit symptomy a jak vést případ.
 3. Kulatý stůl
  Hodnocení, motivace, diskuse, individuální přístup.
  Hlavní přednášející se věnuje malé skupině po celou dobu jejího vzdělávání. Vede úvodní seminář a sleduje skupinu po celou dobu kurzu až do přípravy ke zkoušce. Motivuje studenty k tomu, aby studovali, aby aplikovali homeopatii a nabyté zkušenosti prezentovali.

Místa konání

Praha: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4.
Brno: Masarykova univerzita, Komenského náměstí 220/2, Brno.

Semináře začínají vždy v 9.00 hod a předpokládaný konec je 17.00 hod.

Poplatky

I. cyklus CEDH (6 víkendů) 7.600,- Kč
• účastnický poplatek 6.600,- Kč
• výukový materiál 1.000,- Kč
• členství v HLA na 1 rok (v ceně 900,- Kč)ZDARMA (0,- Kč)

studenti denního studia LF i VF

3.800,- Kč


II. cyklus CEDH (6 víkendů) 8.400,- Kč
• účastnický poplatek 6.600,- Kč
• výukový materiál 1.000,- Kč
• osobní konzultace k závěrečné zkoušce 800,- Kč

studenti denního studia LF i VF

4.200,- Kč


III. cyklus (celý cyklus – dvě soboty)3.200,- Kč
jednotlivý seminář1.700,- Kč
Pro členy HLA sleva 10 %.


Na seminářích bude dostupná homeopatická literatura.


I. cyklus

Praha

Brno

V prvním ročníku vás přednášky seznámí s více než stovkou léků, naučí hodnotit jejich klinické a paraklinické příznaky. Osvojíte si komplexní způsob vyšetřování, jehož zásady jsou dědictvím hippokratovské tradice. Tento přístup obohatí klinické myšlení každého lékaře a najde využití v každém oboru od chirurgie po psychosomatiku.

Během praktických cvičení proberete s lektorem více než 40 klinických situací.Pokud chcete podat závaznou přihlášku na I. cyklus
musíte se nejprve přihlásit pod svým účtem.


Pokud účet nemáte,
můžete si účet bezplatně vytvořit.


II. cyklus

Praha

Během druhého ročníku budete pokračovat ve studiu materie mediky a bude vám představeno dalších 50 léků. Postupně se seznámíte s řešením více než 30 chronických klinických situací a specifickými homeopatickými přístupy jejich řešení:

 • s fyziopatologickým přístupem, kde převažují pocity, modality a reakční symptomy,
 • s patogenetickým přístupem, kde jsou v popředí symptomy popisující chorobný stav a léze,
 • s přístupem z hlediska “terénu” vycházejícím ze symptomů popisujících pacienta mimo rámec choroby, zohledňujících jeho osobní citlivost, rodinnou anamnézu a celý proces nemoci.

Smyslem výuky není předání zaručené metody preskripce, ale pochopení strategie, které každému z vás umožní najít při řešení konkrétního případu ve vaší praxi potřebné argumenty pro nejlepší možný postup. Naučíte se, jak vytvořit předpis pacientovi „na míru“.Pokud chcete podat závaznou přihlášku na II. cyklus
musíte se nejprve přihlásit pod svým účtem.


Pokud účet nemáte,
můžete si účet bezplatně vytvořit.


III. cyklus

Praha

Prohlubování znalosti materie mediky a homeopatické klinické praxe. Je určen pro absolventy I. a II. cyklu CEDH. Předpokladem je alespoň minimální vlastní zkušenost s předepisováním homeopatických léků. Podstatnou částí semináře je diskuze nad kazuistikami (i od posluchačů) a nad vybranými tématy homeopatické strategie.Pokud chcete podat závaznou přihlášku na III. cyklus
musíte se nejprve přihlásit pod svým účtem.


Pokud účet nemáte,
můžete si účet bezplatně vytvořit.


Termíny a program studia


Program I. cyklu

Pokud chcete podat závaznou přihlášku na I. cyklus
musíte se nejprve přihlásit pod svým účtem.


Pokud účet nemáte,
můžete si účet bezplatně vytvořit.

1. SEMINÁŘ

Praha 21.–22. 10. 2017

Brno 14.–15. 10. 2017

Úvod – dějiny a původ, farmakologie, semiologie, výroba hom. léku, dávkování

Terapie – drobné traumatismy, chřipka

MM – Apis, Aconitum, Belladonna, Ferrum phosphoricum, Gelsemium, Bryonia, Rhus toxicodendron, Arnica, Hepar sulfur

2. SEMINÁŘ

Praha 11.–12. 11. 2017

Brno 25.–26. 11. 2017

Úvod – pojem citlivosti, citlivého typu, reaktivity, konstituce, celkové psychosomatické jednoty, polychresty

Terapie – akutní emocionální poruchy, akutní supurativní procesy, koryza, sinusitidy, chrapot a afonie, bronchitidy, angíny, akutní litiáza

MM – Arsenicum album, Colocynthis, Drosera, Hydrastis, Ipeca, Kalium bichromicum, Mercurius solubilis, Mercurius corrosivus, Natrum muriaticum, Phosphorus, Silicea

3. SEMINÁŘ

Praha 13.–14. 1. 2018

Brno 20.–21. 1. 2018

Úvod – chronický způsob reakce, terén – chronická onemocnění, léčba chronických nemocí

Terapie – otalgie, chronické ORL infekce u dětí, akutní gastroenteritidy, digestivní patologie u dětí, léky s lokálním účinkem při gastroenteritidách, kinetózy

MM – Sulfur, Sulfur iodatum, Nux vomica, Antimonium crudum, Lycopodium, China, Ignatia, Argentum nitricum

4. SEMINÁŘ

Praha 10.–11. 2. 2018

Brno 24.–25. 2. 2018

Terapie – hyperestrogenenický PMS, perimenopauza, luteální nedostatečnost, těhotenství a porod, záněty genitálního ústrojí, perimenopauza, dysmenorea, fibrom, ředěné hormony, mastopatie

MM – Lac caninum, Lachesis, Actaea racemosa, Conium, Cyklamen, Phytolacca, Pulsatilla, Sepia, Staphysagria

5. SEMINÁŘ

Praha 10.–11. 3. 2018

Brno 24.–25. 3. 2018

Terapie – dermatologické léze, sluneční kopřivka, žilní poruchy, hemoroidy a anální fisury, revmatologie a traumatologie, herpes, pásová opar, akutní kopřivka, popáleniny, bradavice

MM – Lac caninum, Lachesis, Actaea racemosa, Conium, Cyklamen, Phytolacca, Pulsatilla, Sepia, Staphysagria

6. SEMINÁŘ

Praha 14.–15. 4. 2018

Brno 21.–22. 4. 2018

Chronické způsoby reakce, práce s bioterapeutiky, biochemické tkáňové soli, vedení klinického případu.


Program II. cyklu

Pokud chcete podat závaznou přihlášku na II. cyklus
musíte se nejprve přihlásit pod svým účtem.


Pokud účet nemáte,
můžete si účet bezplatně vytvořit.

1. SEMINÁŘ

Praha 21.–22. 10. 2017

Terapie – klinická homeopatie, citlivost, chronický způsob reakce, léčba chronických onemocnění, kašel, bioterapeutika, astma, chronické patologie ORL, poruchy chování u dětí

MM – Cuprum metallicum, Carbo vegetabilis, Kalium carbonicum, Causticum, Hyoscyamus, Stramonium, Kalium bromatum

2. SEMINÁŘ

Praha 11.–12. 11. 2017

Terapie – spastická sezónní koryza, recidivující IMC, deprese

MM – Iodum, Lilium tigrinum, Moschus, Platina, Dulcamara, Graphites, Natrum sulfuricum, Thuya

3. SEMINÁŘ

Praha 13.–14. 1. 2018

Terapie – atopie, ekzémy, akné, arterioskleróza, arteriální hypertenze, arteriopatie DKK

MM – Arsenicum iodatum, Aurum muriaticum, Cantharis, Croton tiglium, Ferrum metallicum, Fluoricum acidum, Mezereum, Nitricum acidum, Petroleum, Secale cornutum, Selen

4. SEMINÁŘ

Praha 10.–11. 2. 2018

Terapie – úzkost, nespavost, dyspeptický syndrom, poruchy metabolismu

MM – Alumina, Ambra, Anacardium orientale, Bromum, Chelidonium, Kalium phosphoricum, Magnesia carbonica, Magnesia muriatica, Magnesia phosphorica, Nux moschata, Phosphoricum acidum, Veratrum album

5. SEMINÁŘ

Praha 10.–11. 3. 2018

Terapie – artróza, revmatologie, cefalea, závažné patologie, geriatrie, závratě, chronické poruchy

MM – Luesinum, Tuberculinum residuum, Cocculus indicus, Zincum metallicum, Baryta carbonica, Hypericum perforatum, Manganum metallicum, Opium, Argentum metallicum, Cina, Ammonium muriaticum, Ammonium carbonicum, Bothrops, Naja, Vipera

6. SEMINÁŘ

Praha 14.–15. 4. 2018


Program III. cyklu

Pokud chcete podat závaznou přihlášku na III. cyklus
musíte se nejprve přihlásit pod svým účtem.


Pokud účet nemáte,
můžete si účet bezplatně vytvořit.

1. SEMINÁŘ

Praha 4. 11. 2017

Calcarea carbonica + Natrum sulfuricum

Seminář je zaměřený na prohloubení materie mediky a diferenciální diagnostiku s jinými léky. Budeme společně analyzovat klinické situace, které jsou „opomíjeny“ nebo se vyskytují méně často. Velký důraz je kladen na diskusi o nejčastějších patologiích na základě zkušeností každého z přítomných.

V obecném úvodu budou informace o historických kontextech homeopatie, které jsou platné dodnes a které si můžeme ověřit v každodenní klinické praxi. Nejvýznamnějším dílem zabývajícím se touto problematikou je stále nedoceněný ORGANON RACIONÁLNÍ LÉČBY. Tuto důležitou a starou homeopatickou knihu si zpřístupníme v kontextech dnešní medicíny.

2. SEMINÁŘ

Praha 17. 3. 2018

Silicea + Phosphorus

Srovnání léků Silicea a Phosphorus. Seminář je zaměřen na terén a chronický způsob reakce.
V semináři bude rovněž probrán lék Tuberculinum.
© 2018 HLA Na začátek stránky