Hlavní partner vzdělávání

Obecné informace


Proč studovat klinickou homeopatii?

 • Protože přes veškerý pokrok v medicíně lidstvo jako celek není zdravější. Naopak: nárůst alergií, imunodeficientních stavů, chronického únavového syndromu a podobných komplexních diagnóz svědčí o tom, že celková úroveň obranyschopnosti se zhoršuje.
 • Protože v rámci prevence a sekundární prevence jsou velké rezervy, na rozdíl od akutní medicíny a operativních oborů, které udělaly obrovský pokrok.
 • Protože zdravotní péče je stále nákladnější. Povzbuzením vlastní obranyschopnosti lze zkrátit léčení a snížit počet recidiv nemocí.
 • Protože homeopatie je léčba ekologická – speciální „infinitezimální“ ředění látek v homeopatických lécích nemá toxické účinky.
 • Protože medicína potřebuje změnu paradigmatu, která odpovídá současným vědeckým poznatkům.
 • Protože homeopatie splňuje kritéria holistického přístupu – zkoumá nemocného i nemoc v širších kontextech.
 • Protože je to experimentální vědecká metoda, která funguje již 200 let a v současné době ji praktikuje asi 150 000 lékařů po celém světě.
 • Protože čím více bude lékařů praktikujících tuto metodu, tím méně se budou lidé obracet na léčitele, kteří nemají kompetence určit správnou diagnózu.
 • Při studiu homeopatie pochopíte, že účinné látky a mechanismus působení homeopatických léků jsou stále stejné - dnes jako za dob Hippokrata i Hahnemanna.
 • Porozumíte principům, které budete schopni aplikovat i v systému dnešní moderní medicíny.

Systém vzdělávání homeopatie HLA/CEDH

Garantem vzdělávacích programů pro lékařské i zdravotnické profese je Středisko vzdělávání a rozvoje homeopatie (CEDH, www.cedh.org), francouzský homeopatický institut se čtyřicetiletou tradicí, který HLA v České republice exkluzivně zastupuje.

Tým CEDH udělal velkou práci, aby ověřil zdroje a spolehlivost materie mediky a tím umožnil integraci homeopatie do současné medicínské praxe. To je obsahem pojmu Klinická homeopatie, která vychází ze zásad nejhlubší homeopatické tradice i z poznatků moderní vědy a medicíny. Opírá se o klinickou praxi a zkušenost několika generací lékařů-homeopatů. Základním pilířem seminářů CEDH je interaktivní výměna poznatků s vyučujícími a předávání zkušeností z lékařské praxe. Počet posluchačů je vzhledem ke kvalitě výuky založené na individuálním přístupu k posluchačům limitován.


Odborný lektorský tým

Přednášejícími jsou čeští a francouzští lékaři s akreditací CEDH a s mnohaletou zkušeností s homeopatickou terapií ve vlastní klinické praxi. Mnozí publikují v odborných časopisech a přednášejí na mezinárodních homeopatických kongresech.


Studijní materiály

 • Skripta
 • CD-ROM training
 • Listy pro odebírání případu
 • Schémata a protokoly
 • Farmakologie a Materie medica homeopatica
 • Homeopatická terapie 1. díl – akutní patologie
 • Homeopatická terapie 2. díl – chronické patologie
 • Časopis Homeopatická Revue

Prověřování znalostí

 • Na každém semináři jsou k dispozici zkušební testy, kde si můžete ověřit své pokroky.
 • Součástí přípravy na zkoušku je osobní konzultace s lektorem věnovaná praktickému využití informací získaných během studia.
 • Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu, v němž posluchači - lékaři stručně a jasně odpovídají na zadané otázky, následně své znalosti obhajují ústní formou.
 • Po složení závěrečné zkoušky získává posluchač - lékař Mezinárodní diplom CEDH. Posluchaci - kliničtí psychologové obdrží certifikát o absolvování studia.
 • Tento diplom lékaře opravňuje k uvádění titulu „Homeopatie“ na lékařských předpisech i na jeho ordinaci.


Koncepce a rozsah studia


Dvouleté studium

Každý rok absolvujete 6 dvoudenních seminářů - celkem 192 hodin

 1. Přednášky: vědomosti
  Teoretické základy metody, Materie medika a terapie.
 2. Praktická cvičení (PC)
  Konkrétní kasuistiky probírané společně s lektorem, kde se naučíte jak odebírat a hodnotit symptomy, jak vést případ.
 3. Kulatý stůl (KS): hodnocení, motivace, diskuse, individuální přístup
  Hlavní přednášející se věnuje malé skupině po celou dobu jejího vzdělávání. Vede úvodní seminář a sleduje skupinu po celou dobu kurzu dva roky až do přípravy ke zkoušce.
  Motivuje studenty k tomu, aby studovali, aby aplikovali homeopatii a nabyté zkušenosti prezentovali.

Místa konání

Praha: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4.
Brno: Masarykova univerzita, Komenského náměstí 22.
Semináře začínají vždy v 9.00 hod a předpokládaný konec je 17.00 hod.


I. cyklus

Praha 15.10.2016 - 9.4.2017

Pozor! CEDH I cyklus Praha změna termínu 22.-23.4.2017

Semináře I cyklu CEDH v Brně se z organizačních důvodů přesouvají do Prahy.

V prvním ročníku vás přednášky seznámí s více než stovkou léků, naučí hodnotit jejich klinické a paraklinické příznaky. Osvojíte si komplexní způsob vyšetřování, jehož zásady jsou dědictvím hippokratovské tradice. Tento přístup obohatí klinické myšlení každého lékaře a najde využití v každém oboru od chirurgie po psychosomatiku.

Během praktických cvičení proberete s lektorem více než 40 klinických situací

Cena:

6.600 Kč - I. cyklus
3.300 Kč - studenti denního studia LF
1.000 Kč - výukový materiál pro I. ročník (šanon)

Pokud chcete podat závaznou přihlášku na I. cyklus
musíte se nejprve přihlásit pod svým účtem.


Pokud účet nemáte,
můžete si účet bezplatně vytvořit.


II. cyklus

Praha 15.10.2016 - 23.4.2017

Brno 22.10.2016 - 23.4.2017

Pozor! CEDH II cyklus Praha změna termínu 8.-9.4.2017

Během druhého ročníku budete pokračovat ve studiu materie mediky a bude vám představeno dalších 50 léků. Postupně se seznámíte s řešením více než 30 chronických klinických situací a specifickými homeopatickými přístupy jejich řešení:

 • fyziopatologickým přístupem, kde převažují pocity, modality a reakční symptomy
 • patogenetickým přístupem, kde jsou v popředí symptomy popisující chorobný stav a léze
 • přístupem z hlediska “terénu” vycházejícím ze symptomů popisujících pacienta mimo rámec choroby, zohledňujících jeho osobní citlivost, rodinnou anamnézu a celý proces nemoci

Smyslem tohoto vyučování není předání zaručené metody preskripce, ale pochopení strategie, které každému z vás umožní najít při řešení konkrétního případu ve vaší praxi potřebné argumenty pro nejlepší možný postup. Naučíte se, jak vytvořit předpis pacientovi „na míru“.

Cena:

6.600 Kč - II. cyklus (podmínkou ke studiu je ukončení studia I. cyklu)
3.300 Kč - studenti denního studia LF
1.250 Kč - jednotlivé víkendy II. cyklu (určeno výhradně pro zájemce, kteří mají již ukončený dvouletý vzdělávací cyklus) - sleva 10% pro členy HLA
1.000 Kč - výukový materiál pro II. ročník (šanon)
Příprava ke zkoušce:
600 Kč pro členy HLA
800 Kč pro nečleny

Pokud chcete podat závaznou přihlášku na II. cyklus
musíte se nejprve přihlásit pod svým účtem.


Pokud účet nemáte,
můžete si účet bezplatně vytvořit.


III. cyklus

Praha 05.11.2016 a Brno 01.04.2017

Prohlubování Materie mediky a homeopatické klinické praxe. Je určen pro absolventy I. a II. cyklu CEDH. Předpokladem je alespoň minimální vlastní zkušenost s předepisováním homeopatických léků. Podstatnou částí diskuze nad kazuistikami (i od posluchačů) a vybraným tématem homeopatické strategie.

Cena:

2.200 Kč - III. cyklus
1.250 Kč - jednotlivý víkend - sleva pro členy HLA 10%

Pokud chcete podat závaznou přihlášku na III. cyklus
musíte se nejprve přihlásit pod svým účtem.


Pokud účet nemáte,
můžete si účet bezplatně vytvořit.


Termíny a program studia


Program I. cyklu

Pokud chcete podat závaznou přihlášku na I. cyklus
musíte se nejprve přihlásit pod svým účtem.


Pokud účet nemáte,
můžete si účet bezplatně vytvořit.

1. SEMINÁŘ

Praha 15.-16.10.2016

Úvod – dějiny a původ, farmakologie, semiologie, výroba hom. léku, dávkování

Terapie – drobné traumatismy, chřipka

MM – Apis, Aconitum, Belladonna, Ferrum phosphoricum, Gelsemium, Bryonia, Rhus toxicodendron, Arnica, Hepar sulfur

2. SEMINÁŘ

Praha 26.-27.11.2016

Úvod – pojem citlivosti, citlivého typu, reaktivity, konstituce, celkové psychosomatické jednoty, polychresty

Terapie – akutní emocionální poruchy, akutní supurativní procesy, koryza, sinusitidy, chrapot a afonie, bronchitidy, angíny, akutní litiáza

MM – Arsenicum album, Colocynthis, Drosera, Hydrastis, Ipeca, Kalium bichromicum, Mercurius solubilis, Mercurius corrosivus, Natrum muriaticum, Phosphorus, Silicea

3. SEMINÁŘ

Praha 21.-22.1.2017

Úvod – chronický způsob reakce, terén – chronická onemocnění, léčba chronických nemocí

Terapie – otalgie, chronické ORL infekce u dětí, akutní gastroenteritidy, digestivní patologie u dětí, léky s lokálním účinkem při gastroenteritidách, kinetózy

MM – Sulfur, Sulfuricum iodatum, Nux vomica, Antimonium crudum, Lycopodium, China, Ignatia, Argentum nitricum

4. SEMINÁŘ

Praha 25.-26.2.2017

Terapie – hyperestrogenenický PMS, perimenopauza, luteální nedostatečnost, těhotenství a porod, záněty genitálního ústrojí, spastická sezónní koryza

MM – Dulcamara, Graphites, Lac caninum, Lachesis, Natrum sulfuricum, Phytolacca, Pulsatilla, Sepia, Thuya

5. SEMINÁŘ

Praha 18.-19.3.2017

Terapie – dermatologické léze, sluneční kopřivka, žilní poruchy, hemoroidy a anální fisury, revmatologie a traumatologie, herpes, pásová opar, akutní kopřivka, popáleniny, bradavice

MM – Tuberculinum, Psorinum, Calcarea carbonica, Calcarea fluorica, Calcarea phosphorica, Medorrhinum

6. SEMINÁŘ

Praha 22.-23.4.2017

Chronické způsoby reakce, práce s bioterapeutiky, biochemické tkáňové soli, vedení klinického případu.


Program II. cyklu

Pokud chcete podat závaznou přihlášku na II. cyklus
musíte se nejprve přihlásit pod svým účtem.


Pokud účet nemáte,
můžete si účet bezplatně vytvořit.

1. SEMINÁŘ

Praha 15.-16.10.2016

Brno 22.-23.10.2016

Terapie – klinická homeopatie, citlivost, chronický způsob reakce, léčba chronických onemocnění, kašel, bioterapeutika, astma, chronické patologie ORL, poruchy chování u dětí

MM – Cuprum metallicum, Carbo vegetabilis, Kalium carbonicum, Causticum, Hyoscyamus, Stramonium, Kalium bromatum

2. SEMINÁŘ

Praha 26.-27.11.2016

Brno 19.-20.11.2016

Terapie – perimenopauza, dysmenorea, fibrom, recidivující IMC, deprese, ředěné hormony, mastopatie

MM – Actaea racemosa, Conium, Cyklamen, Iodum, Lilium tigrinum, Moschus, Platina, Staphysagria

3. SEMINÁŘ

Praha 21.-22.1.2017

Brno 14.-15.1.2017

Terapie – atopie, ekzémy, akné, arterioskleróza, arteriální hypertenze, arteriopatie DKK

MM – Arsenicum iodatum, Aurum muriaticum, Cantharis, Croton tiglium, Ferrum metallicum, Fluoricum acidum, Mezereum, Nitricum acidum, Petroleum, Secale cornutum, Selen

4. SEMINÁŘ

Praha 25.-26.2.2017

Brno 18.-19.2.2017

Terapie – úzkost, nespavost, dyspeptický syndrom, poruchy metabolismu

MM – Alumina, Ambra, Anacardium orientale, Bromum, Chelidonium, Kalium phosphoricum, Magnesia carbonica, Magnesia muriatica, Magnesia phosphorica, Nux moschata, Phosphoricum acidum, Veratrum album

5. SEMINÁŘ

Praha 18.-19.3.2017

Brno 11.-12.3.2017

Terapie – artróza, revmatologie, cefalea, závažné patologie, geriatrie, závratě, chronické poruchy

MM – Luesinum, Tuberculinum residuum, Cocculus indicus, Zincum metallicum, Baryta carbonica, Hypericum perforatum, Manganum metallicum, Opium, Argentum metallicum, Cina, Ammonium muriaticum, Ammonium carbonicum, Bothrops, Naja, Vipera

6. SEMINÁŘ

Praha 8.-9.4.2017

Brno 22.-23.4.2017

Rozbory klinických případů, opakování před zkouškou, dotazy a diskuze


Program III. cyklu

Pokud chcete podat závaznou přihlášku na III. cyklus
musíte se nejprve přihlásit pod svým účtem.


Pokud účet nemáte,
můžete si účet bezplatně vytvořit.

1. SEMINÁŘ

Praha 05.11.2016

Lektor: MUDr. Jaroslav Čupera

Natrum muriaticum + Arsenicum album

2. SEMINÁŘ

Brno 01.04.2017

Lektor: MUDr. Hana Váňová

Thuya + Pulsatilla
© 2017 HLA Na začátek stránky