V nejbližší době se koná:          23.3.2018 - 25.3.2018 5. SEMINÁŘ (CEDH pro lékaře 2017-18: I. Cyklus - Brno);      23.3.2018 - 24.3.2018 3. víkend (Pediatrické moduly 2017-18 Praha);      6.4.2018 - 7.4.2018 2. víkend (ORL moduly 2017-18 Brno);      7.4.2018 Veterinární seminář (CEDH Specializační semináře pro lékaře 2017-18);      14.4.2018 - 15.4.2018 6. SEMINÁŘ (CEDH pro lékaře 2017-18: I. Cyklus - Praha);      14.4.2018 - 15.4.2018 6. SEMINÁŘ (CEDH pro lékaře 2017-18: II. Cyklus - Praha);      21.4.2018 - 22.4.2018 6. SEMINÁŘ (CEDH pro lékaře 2017-18: I. Cyklus - Brno);      27.4.2018 - 28.4.2018 3. víkend (ORL moduly 2017-18 Brno);      28.4.2018 3. SEMINÁŘ (CEDH pro zdravotnické profese 2017-18: II. Cyklus - Praha);      12.5.2018 3. SEMINÁŘ (CEDH pro zdravotnické profese 2017-18: II. Cyklus - Brno);      17.5.2018 - 19.5.2018 Jarní seminář (JS 2018)

Specializační semináře pro lékaře


Specializační semináře jsou koncipovány jiným způsobem než semináře 3. cyklu (expertízy) založené hlavně na prohlubování znalostí Materie Mediky a osvojování komplexní homeopatické strategie.

Ve Specializačních seminářích je představována klinická homeopatie jako nedílná součást současné moderní léčebné strategie v konkrétních medicínských oborech. Materie Medika se iiž detailně neprobírá, předpokládá se, že účastníci seminářů homeopatické léky znají. Maximální důraz je kladem na propojení homeopatie s klinickou prací. Jsou konkrétním způsobem ukazovány možností rozšíření terapeutického potenciálu pomocí homeopatických léků v různých oborech napříč celou medicínou.

Přednášky připravují zkušení lektoři, kteří již mnoho let homeopatii používají ve své každodenní klinické praxi. Teoretické medicínské a homeopatické informace doplňují vlastními kasuistikami.

Místa konání

Praha: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4.
Brno: Masarykova univerzita, Komenského náměstí 220/2, Brno.
Semináře začínají vždy v 9.00 hod a předpokládaný konec je 17.00 hod.

Poplatky

Cena 1 semináře je 1.700,- Kč a pro členy HLA sleva 10%.


Program


Veterinární seminář

Praha 7. 4. 2018

Lektor: MVDr. Švaříčková

Pokud chcete podat závaznou přihlášku na Veterinární seminář
musíte se nejprve přihlásit pod svým účtem.


Pokud účet nemáte,
můžete si účet bezplatně vytvořit.


Homeopatie ve veterinární endokrinologii. S ohledem na stále častěji diagnostikovaná onemocnění, vycházející z poruch funkce endokrinního systému, bychom chtěli poukázat na velmi účinné použití klinické homeopatie v běžné praxi veterinárního lékaře.

Stomatologie

Brno 17. 2. 2018

Lektor: MUDr. Ilona Ludvíková

Pokud chcete podat závaznou přihlášku na Stomatologie
musíte se nejprve přihlásit pod svým účtem.


Pokud účet nemáte,
můžete si účet bezplatně vytvořit.Stomatologický specializační seminář je určen pro všechny zubní lékaře, kteří se zajímají o nadstandardní homeopatický přístup k řešení běžných zubních potíží. Bude současně užitečný i pro všechny, již se zajímají o komplexní péči – praktické lékaře, pediatry, farmaceuty a fyzioterapeuty. Stomatologický systém je totiž součástí každého vašeho klienta.
© 2018 HLA Na začátek stránky