V nejbližší době se koná:          23.3.2018 - 25.3.2018 5. SEMINÁŘ (CEDH pro lékaře 2017-18: I. Cyklus - Brno);      23.3.2018 - 24.3.2018 3. víkend (Pediatrické moduly 2017-18 Praha);      6.4.2018 - 7.4.2018 2. víkend (ORL moduly 2017-18 Brno);      7.4.2018 Veterinární seminář (CEDH Specializační semináře pro lékaře 2017-18);      14.4.2018 - 15.4.2018 6. SEMINÁŘ (CEDH pro lékaře 2017-18: I. Cyklus - Praha);      14.4.2018 - 15.4.2018 6. SEMINÁŘ (CEDH pro lékaře 2017-18: II. Cyklus - Praha);      21.4.2018 - 22.4.2018 6. SEMINÁŘ (CEDH pro lékaře 2017-18: I. Cyklus - Brno);      27.4.2018 - 28.4.2018 3. víkend (ORL moduly 2017-18 Brno);      28.4.2018 3. SEMINÁŘ (CEDH pro zdravotnické profese 2017-18: II. Cyklus - Praha);      12.5.2018 3. SEMINÁŘ (CEDH pro zdravotnické profese 2017-18: II. Cyklus - Brno);      17.5.2018 - 19.5.2018 Jarní seminář (JS 2018)

Mezinárodní škola klinické homeopatie CEDH


Mezinárodní škola klinické homeopatie CEDH se sídlem v Paříži je referenční školou HLA.

Česká republika je zastoupena v Radě této mezinárodní školy, která vytváří a řídí společný vzdělávací program pro mnoho zemí světa. Studium na této škole je určenou pouze lékařům.

HLA však nabízí vzdělávací semináře i pro nelékařské zdravotnické profese.

Chcete se o studiu dozvědět více? Veškeré informace o studiu včetně online přihlášek naleznete v samostatných kapitolách Studium CEDH Specializační semináře

O CEDH


Projekt charty lékařů, vyučujících při CEDH

Spíše, než o chartu v pravém slova smyslu, se zde jedná o vyjádření pravého významu a základních hodnot CEDH, na nichž se musí podílet všichni vyučující.

Přihlášení se k těmto hodnotám je nezbytným základním předpokladem pro přijetí do sboru vyučujících a jejich respektování v průběhu výuky je jediným závazkem, kterým je vyučující vázán CEDH a celému sboru vyučujících.


Principy výuky při CEDH

Výuka CEDH se zakládá na:

  • prioritě klinických skutečností a zejména na stanovení přesné diagnózy,
  • na volbě léčby z hlediska co nejpřesnějších indikací homeopatických léků a jejich místa mezi všemi ostatními terapeutickými možnostmi.

Výuka při CEDH není definována pojmy unicistních, pluralistních nebo komplexistních proudů. Je založena na klinické metodě, to znamená na metodě medicíny, která je vyučována na lékařských fakultách.

Strategie preskripce, to znamená výběr léků, se provádí na základě co možná nejpřesnější a nejkompletnější analýzy klinického případu se zřetelem k nejspolehlivějším a aktualizovaným materiím medikám.

Není vyloučena repertorizace nebo výběr léků na základě jednotlivých skupin (konstituční, typologické nebo odpovídající diatéze, způsobům reakce, atd.), musí však být studovány jako etapy zjišťování nejlepšího způsobu léčby a vždy musí být potvrzeny objektivní klinickou skutečností.


Pedagogická koncepce

Vzdělávací program CEDH se snaží poskytnout klíče ke kompetenci a umění léčit tím, že se opírá o nejspolehlivější údaje z hlediska těch nejaktuálnějších vědeckých poznatků.

Výuka, týkající se obecných principů homeopatie, materie mediky či terapie, se vyhýbá jakémukoli encyklopedickému nebo systémovému myšlení. Kurzy jsou systematicky doplňovány klinickým kontrolováním a pozorováním.

Při prezentaci klinických případů

  • údaje o klinickém pozorování musí být podrobné a kompletní,
  • výběr každého léku a jeho přesné dávkování musí být odůvodněné a prokazatelně podložené.

Vzdělávací programy CEDH musí být přizpůsobeny podmínkám výuky a vykonávání praxe každé země.


Sbor přednášejících

Sbor přednášejících se skládá z praktických lékařů nebo specialistů, kteří mají dostatečné zkušenosti v homeopatické praxi i ve využívání moderních pedagogických technik.

Tito lékaři mají shodnou představu o medicíně i o postavení homeopatie v medicíně. Jejich každodenní lékařská praxe je v souladu s klinickými a etickými hodnotami, jež uznává CEDH: intelektuální přesnost, vědecký duch a odkazy na klinickou praxi.

Komise vyučujících se každoročně scházejí, aby znovu zaktualizovali programy výuky s přihlédnutím k pravidelně prováděným pedagogickým hodnocením a k vývoji poznatků z oblasti vědy a medicíny.

Specialisté (pediatři, gynekologové, dermatologové, lékaři ORL...) se podílejí na sestavování vzdělávacích programů a přednáškách na specializačních kurzech.

Lékař, vyučující při CEDH, je součástí týmu. Souvislý a logický projev, vzájemně se doplňující kompetence a kolegiálnost jsou nezbytnými podmínkami pro vytvoření a udržení rovnováhy ve sboru vyučujících. Práce v týmu to předpokládá.

Kolegiální postoj

Vyvážené rozdělování úkolů co se týče výuky.

Pokud je na programu společná přednáška (koanimace), musí být efektivní a respektující osobnost i kompetenci každého ze zúčastněných.

Pravidelné vzdělávání

Důsledně dodržovaná přítomnost na vzdělávacích pedagogických dnech CEDH.

Soustavné pravidelné vzdělávání v oblasti medicíny.

Dodržování pedagogických pravidel CEDH

Dodržování programu výuky a jeho chronologického postupu.

Dodržování obsahu každého kurzu (klinické indikace, dávkování).
© 2018 HLA Na začátek stránky